Saken dar sociala blicken Vid en socialt rendezvous vilar betraktarens ogon mirake 90 %

Saken dar sociala blicken Vid en socialt rendezvous vilar betraktarens ogon mirake 90 %

utav tiden pa en kvarter emellan motpartens ogon samt gap. Pa tatt vaderstreck mot brostkorgen, gallande distan fortsatter blicken an langre ne. Saken da auktoritara blicken ponera dig att ett person inneha e tredje oga centrum ino pannan sam iaktta det triangelformade distrikt mellan hans ”tre” ogon. Med denna titt satter du tumskruvar villig motparten. Maktblicken Behall ogonkontakten och prov avsta att blinka, sang ogonen smalna. Forsavit n flyttar blicken mellan atskillig personer sta ni ogonen framst sam later inom kort huvudet sluta upp bakom postumt, medan axlarna forblir fridfullt.

Vilken kanal befinner sig ni installd villi? 35 % foredrar att erhall vagledning visuellt. 25 % foredrar den auditiva vagen. 40 % vill helst fanga informationen igeno kanslosinnena. Ett persons ogonrorelser kan ertappa baksida av underben han tanker villi Hans ogon ledning sig glad nar han minns nagot han sett. Forsavit han minns nagot han hort sta sig ogonen at sidan samt han lagger ganska huvudet pa arg. Om han minns nagot han rort utbredd kollar han nedat hoger, sam nar han talar tigande i sig ser han nedat vanster.

Bugningen befinner si en undergiven handlin, nickningen visar

att vi accepterar motpartens aspekt. En sakta nickning visar entusiasm. Rappa nickningar visar att herre hort till fyllest samt jag vill ringa ordet. Huvudskakning fran par mot sida betyder nix. Nar nagon forsoker ge dig sann simultan tillsammans att han skakar villi huvudet astadkommer du klokt inom att besta misstanksam till hans ord. Hojd huvud sa halsen exponeras signalerar dryg, djarvhet alternativt arrogans. Bollen kungen skev visar engagemang alternativ underdanighet. Bolle ledse visar nago negativ, domande eller stridslysten hallning. Bollen mellan axlarna signalerar undergivet urskuldand installning. Ifall revir och priva utrymme inom likn med de flesta djur har var individ sin speciell personliga, barbara ”luftbubbla” som han alltjamt bar tillsammans sig. Hurdan gigantisk den befinner si beror pa hur uppemot det var mellan manniskorna kungen platsen darbort personen vaxte opp. Det personliga utrymmet befinner sig for den skull kulturellt avgjort. Spann tolv ars alder ager avkomma lart sig granserna forut vara hem, sasom kan brytas ner i fyra olika zoner

  • Saken dar intima zonen emellan 15-45 cm. Narvarande fa enbart inblandnin bruten manniskor sasom star oss kanslomassigt nara.
  • Saken dar personliga zonen emella 46-122 cm. Det befinner sig det block vi age ungefar oss nar vi star gallande nago sallskaplig fest.
  • Saken dar sociala zonen emella 122-360 cm betecknar det distan vi haller at framlingar.
  • Den offentliga zonen slut 360 cm befinner sig det distans saso kanns behagligt forut oss nar vi vander oss mo en storre kluster personer.

En narmande kan finnas till att intrad inom motpartens intima zon

Vi tolererar att framlingar tranger in i vara personliga och sociala zoner, skada nar dom invaderar var intima trakt orsaker det fysiologiska forandringar hos oss (stressreaktion). Kvinnor star lite narmare varandra, vander sig mer kontra varandra samt ledning mer spann varandra ann va karlar astadkomme tillsammans andra hanar. Trangseln pa koncerter, biografer, tag sam bussar orsakar oundvikliga inblandnin ino andra manniskors intima zoner. Det har utloser ett beteende man kallar utkladnad kackla inte med nagon, undvik ogonkontakt, exponera upp pokeransikte, forkovr dej i nagon blaska alternativ en skrif. Minimala kroppsrorelser. Manniskorna runt oss blir ”icke- personer”, vad oss anbelangar existerar dom icke, samt eftersom reagerar vi ej sasom om vi blev angripna nar nagon utav dom oavsiktligt tranger in gallande vart revir. Nar folksamlingen blir tatare tillats var person mindre utrymme samt kan initiera beror sig fientlig Jag har tänkt pÃ¥ det här.. Det gor att mobben blir argare samt otackare, sam fajt kan lindrig utbryta. Det ar ty omraden dar manniskor bor nara tillsammans inneha saken dar hogsta tak utav brottslighet samt vald. Forsavit narmandet avvisas tar motparten e kli bakat, forsavit det accepteras later personen inkraktaren vara kvar. Ju narmare personer star varandra kanslomassigt, desto narmare varandra star dom aven rent verklig. Kulturellt ar dar stora skillnader villig storleken itu den intima zonen. Sydeuropeer age intima distan villig enkom 20-30 cm. Mellan metropol sam lande finns ocksa stora skillnader, t.ex. visar det ha sig ino hurda langt man stracker fram armen for att saga hej alternativt forsavitt hane t.ex. foredrar att vinka at varandra. Bi tycks innehav en forstorande foljd gallande manniskors personliga plat. Inom en pusselbit fall utokas det odl massor sasom 10 ganger normal mangd.