Den sociala blicken spann ett socialt konferens vilar betraktarens ogon under 90 %

Den sociala blicken spann ett socialt konferens vilar betraktarens ogon under 90 %

bruten tiden kungen ett area emellan motpartens ogon och trut. Kungen tatt riktning mo brostkorgen, pa distans fortsatter blicken annu langre ne. Saken dar auktoritara blicken ponera dej att nago indivi ager en tredje seende organ karna inom pannan samt betrakta det triangelformade block emella hans ”tre” ogon. Tillsammans denna blick satter ni tumskruvar kungen motparten. Maktblicken Behall ogonkontakten samt test avst att blinka, melodi ogonen smalna. Forsavit du flyttar blicken mellan flera mannisko sta n ogonen frams samt later sedan huvudet sluta upp bakom postumt, under tiden axlarna forblir fast.

Vilken kanal befinner sig ni installd villig? 35 % foredrar att erhall vagledning visuellt. 25 % foredrar saken da auditiva vagen. 40 % vill helst ta emot informationen igenom kanslosinnena. En persons ogonrorelser kan demaskera underbe han tanker kungen Hans ogon ledning sig glad nar han minns nagot han sett. Om han minns nagot han hort stam sig ogonen til sidan sam han lagger ganska huvudet villig krokt. Forsavitt han minns nagot han rort utbredd kolla han nedat moderat, och nar han talar ickeverbal inom sig kolla han nedat vanster.

Bugningen befinner sig nago undergiven handlin, nickningen visar

att vi accepterar motpartens stallning. Nago senfardig nickning visar hobby. Snabba nickningar visar varför inte titta här att kar hort no sam jag vill fa ordet. Huvudskakning fran par till part betyder nej. Nar e forsoker donera dej riktigt simulta tillsamman att han skakar kungen bolle astadkomme du klokt i att finnas tveksa at hans ord. Kron skall odl halsen exponeras signalerar dry, djarvhet eller arrogans. Huvudet villi lutande visar hobby eller subordination. Bollen ledsen visar nago avo, domande alternativ aggressiv attityd. Bollen emellan axlarna signalerar undergivet urskuldande attityd. Forsavit he och personligt plats I likna med de majoritete djur age va individ sin personligt personliga, barbara ”luftbubbla” sasom han for jamnan bar tillsammans sig. Hurda gigantisk den befinner si beror pa hurdan uppemot det var emellan manniskorna gallande platsen darbort personen vaxte opp. Det personliga utrymmet befinner si saledes kulturellt distinkt. Samman tolv ars alder age barn lart sig granserna pro vara revir, som kan brytas ne i fyra skilda zoner

  • Den intima zonen emellan 15-45 cm. Arme far endas intrang bruten manniskor sasom star oss kanslomassigt nara.
  • Saken dar personliga zonen emella 46-122 cm. Det ar det omrade vi age runt oss nar vi star villig nagon utatriktad fest.
  • Saken dar sociala zonen emellan 122-360 cm betecknar det distan vi sta sig till framlingar.
  • Den offentliga zonen slut 360 cm befinner sig det distan saso kanns behagligt sta oss nar vi vander oss mo ett storre enhet personer.

Ett narmande kan vara att ga in i motpartens intima omrad

Vi tolererar att framlingar tranger in i vara personliga och sociala zoner, skad nar de invaderar var intima omrad orsaker det fysiologiska forandringar hos oss (stressreaktion). Kvinn star fa narmare varandra, vander sig mer mot varandra sam ledning mer utbredd varandra an underben man astadkomme tillsammans andra man. Trangseln gallande koncerter, biografer, korteg samt bussar orsakar oundvikliga inblandnin inom andra manniskors intima zoner. Det ha utloser e upptradande kar kallar utkladnad konversera inte med en, undvik ogonkontakt, framfora upp pokeransikte, forkovra dej i ett tidning eller en skrift. Minimala kroppsrorelser. Manniskorna omkring oss blir ”icke- personer”, baksida av underben oss anbelangar existerar de icke, sam darfor reagerar vi ej saso om vi blev angripna nar e utav de dar oavsiktligt tranger in villig vart revir. Nar folksamlingen blir tatare tillats varje person mindre svangrum sam kan borja kanna sig fientlig. Det gor att mobben blir argare och otackare, sam fajt kan inte svar utbryta. Det ar for at omraden darborta folk bor nar tillsammans inneha saken dar hogsta takt bruten kriminalitet och vald. Om narmandet avvisas tar motparten e moment bakat, forsavit det accepteras later personen inkraktaren vara innestaende. Ju narmare persone star varandra kanslomassigt, desto narmare varandra star do likas frascht tydlig. Kulturellt ar darbort stora skillnader villi storleken fran den intima zonen. Sydeuropeer age intima stracka villi enkom 20-30 cm. Mellan storstad sam landet finns ocksa stora skillnader, t.ex. visar det ha sig i hurdan langt man stracker fram armen darfor att halsa alternativ forsavit hane t.ex. foredrar att vinka mo varandra. Bi tycks hava nago forstorande genomslagskraft villi manniskors personliga plats. Ino nago andel nedgang utokas det odla ofta saso 10 ganger normal omfattning.