El color de fons de la insignia canvia anualment

El color de fons de la insignia canvia anualment

Index

  • 1 Funcions
  • 1.1 Insignies
  • 1.2 Formats especials
  • 2.1 Significat de http://www.datingranking.net/it/wooplus-review les abreviatures emeses del al i del 2003 al
  • 2.2 Sigles assignades als vehicles matriculats per Transnistria verso nom de propietaris residents verso Moldavia
  • 2.3 Abreviatures utilitzades del 1999 al i arees de registre relacionades
  • 2.4 Acronims emesos del al i respectius districtes o municipis

Caracteristiques

Des de l’1 de , les plaques de registre de Moldavia consisteixen en una combinacio alfanumerica (segons l’esquema AAA 000 ) que ja niente affatto identifica el districte. Els personatges son negres sobre blanc reflectant, en metall, eppure per la orda lateral esquerra, sobre indivisible fons blau, a la part superior la bandera de l’Estat ha substituit l’emblema nacional, laddove que a la part inferior el logotip internacional del cotxe MD es mante en blanc. L’holograma de seguretat (superior) i l’adhesiu que certifica el control dels gasos d’escapament (inferior), ambdos posicionats entre lletres i numeros, b l’adopcio de la font FE-Schrift , representen b el atteggiamento anterior . Les dimensions de les plaques estandard verso verso vehicles de motor son de 520 ? 112 mm , les de les plaques amb caracters distribuits en dues linies (tambe a a vehicles de motor ) son de 245 ? 134 mm; les matricules de doble linia a verso (semi) remolcs i vehicles especials mesuren 340 ? 204 mm i 250 ? 204 mm respectivament.

Insignies

Des de l’1 de gener de 2017 s’ha fet servir una insignia circular a les plaques de matricula anteriors i posteriors, fabricada amb material resistent verso agents externs. L’any de la seguent inspeccio tecnica i el numero de serie de la insignia s’imprimeixen al centre, quando que verso la vora s’indiquen els mesos d’inspeccio tecnica periodica de l’any seguent.

Formats especials

Els remolcs , inclosos els remolcs agricoles, poden tenir plaques amb caracters disposats en una oppure dues linies: en el primer cas el bloc alfanumeric es L 000 LL (0 = digit i L = lletra sequencial), en el segon cas la linia superior esta ocupada per tres lletres, a la inferior hi ha la manica blava seguida dels tres digits ( LLL / 000 ). Aquest darrer esquema tambe s’aplica verso les maquines agricoles , que tanmateix tenen la banda blava verso la part superior esquerra i les lletres lleugerament mes petites que els numeros. En motocicletes , en canvi, les figures s’estampen per la linia superior i les lletres a la inferior. Les matricules de autopubblica del i les matricules dels autobusos del b lletres negres. Les plaques frontals dels cotxes oficials del president de la Republica (vegeu mes avall ) nomes tenen el fons amb la bandera nacional, sense numeros ni lletres. Es possible tenir plaques personalitzades, amb una combinacio estandard que consta de tres lletres i tres digits; previ pagament d’un recarrec, tambe es possible liard·licitar una serie que consta de tres lletres i una sola xifra, del tipus MMM 1 .

Maniera finalitzat el

Del 30 de verso l’esquerra hi havia l’ escut nacional per la part superior i les lletres MD ( MLD fins al 1993 ) per la part inferior, separades del bloc alfanumeric per una linia negra vertical. La font utilitzada epoca DIN . Les dimensions eren les mateixes que el format actual.

Des de l’1 de , les plaques s’havien modificat al costat esquerre, es per dir, col·locant les lletres “MD” en blanc a la part inferior i l’escut estatal verso la part superior dins d’una manica blava. Les dues primeres lletres (per excepcio de la capital Chi?inau, que nomes tenia una lletra: “C” o “K”) indicaven el districte ovverosia municipi responsable del registre.